Josep Busquets va obtenir una sèrie de premis i reconeixements otorgats per diverses entitats entre elles l' Ajuntament de Valls.

PREMIS

1952. MEDALLA JULIO ANTONIO. Diputació de Tarragona.
1952. PRIMER PREMI. EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ESCULTURA. Bilbao.
1955. FÈNIX D'OR. Concedit per l' Ajuntament de Valls per la restauració del
          retaule de l'altar major de l'església de Sant Joan.
1969. PREMI SENYAL 69  (TERCERA EDICIÓ)  a la millor escultura de l'any,
          promogut per Ràdio Barcelona.

2010. PREMI A LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI CULTURAL DE L'ALT CAMP. Concedit per l'Institut d'Estudis Vallencs al TALLER JOSEP BUSQUETS.