L’obra de Josep Busquets és molt extensa. Està repartida entre col.leccions privades, el Museu de Valls, el Taller Museu de l’ artista a l’ Era de Reduan i obres públiques que enriqueixen el teixit urbà de Valls.

Josep Busquets processa un concepte pedagògic i humà, gens acadèmic, l’amor a la claretat Mediterrènia i l’obra ben feta pròpia dels noucentistes. Josep Busquets però anirà creant un estil i concepte pròpis gràcies, com diu ell, a la fidelitat i coherència amb ell mateix, del que és l’escultura en estreta relació amb la vida mateixa.

En paraules de l’artista per definir la seva pròpia obra: “ jo tinc tres èpoques, la primera molt valenta, la segona més suau i la tercera la talla directa.” La seva obra s’inspira en el món primitiu, és una obra fora de temps, no s’adapta a cap corrent, és intemporal i no deixa de ser un clàssic a la vegada. És una obra tocada pel món Mediterràni.